Over mij

Een blik in mijn atelier (Tongeren)

Beste bezoeker,

Na een opleiding in schilderkunst, grafiek en lithografie aan de academie te Hasselt is ook mijn interesse gegroeid voor de fotografie. Deze kunstvormen probeer ik nu samen te brengen in grafische beelden en assemblages.

Ik hoop dat ik u via deze website een beetje kan verduidelijken hetgeen ik wil creëren en uitbeelden met mijn werken. Alvast bedankt voor uw bezoek.

Henri SavenayErnest Van Buynder  (openingstoespraak)

Voorzitter Vrienden van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen

Henri Savenay woont en werkt te Tongeren. Hij studeerde aan de kunstacademie te Hasselt in de afdeling grafiek. Daarna volgde hij nog vier jaar schilderkunst. In het verleden heeft hij deelgenomen aan diverse tentoonstellingen, vooral met grafiek. Maar zijn werk is nu geëvolueerd naar assemblage enerzijds en digitale fotocollages anderzijds. Twee kunstvormen die betekenisvol zijn binnen de moderne en hedendaagse kunst.

De assemblagekunst is een richting waarbij alle soorten materialen en onderdelen worden gebruikt om zowel figuratieve als non-figuratieve sculpturen te realiseren. Vlaanderen heeft hierbij sterke figuren voortgebracht. Ik denk aan Vic Gentils, Paul Van Hoeydonck, Camiel Van Breedam en André Bogaert, allen leden van de kunstenaarsbeweging G 58 Hessenhuis. In hun spoor heeft Henri Savenay zeer origineel werk gecreëerd, dat maatschappelijk geëngageerd is en een pleidooi vormt voor een open samenleving.

In zijn collages gebruikt hij de actuele digitale technieken en staat de fotografie centraal. De collage is een kunstvorm die opklimt tot het dadaïsme, gesticht in Zürich in 1915, met als kernfiguren onder anderen Tristan Tzara, Hans Arp, Kurt Schwitters en Marcel Duchamp. Bij Henri Savenay komen in zijn fotocollages melancholische elementen in contrast met actuele standpunten. Ook hier weer een zeer persoonlijke inbreng.

Henri Savenay is een hedendaags kunstenaar met visie, wiens oeuvre ik graag wil blijven volgen.

Ernest Van BuynderEric Christiaens

Algemeen directeur az Vesalius Tongeren

Underberg (2016) – Henri Savenay

Een groen legoplaatje, een plastic ijslepeltje, een leeg Underbergflesje, buisjes, schakelaartjes en een bronzen buste van een onbekende geestelijke….. Een heterogene verzameling voorwerpen zonder onderling verband noch betekenis. Tot Henri Savenay ze op een stuk afvalhout tot leven brengt…

Het werk van de Tongerse kunstenaar bevat een aantal weerkerende kenmerken, die niet alleen in zijn beeldend werk verschijnen, maar ook in zijn grafische creaties. En de bonte verzameling werkt. Ze roept vragen op, intrigeert en verwart… Precies wat een kunstwerk moet doen.

Het overheersende beeld is dat van een centrale figuur wiens bestaan wordt opgeslokt door techniek en wetenschap. De schakelaars, buisjes en ijzeren pijpen vormen een soort machine waar de mens deel van uitmaakt. Het is niet duidelijk of die mens bestuurt of bestuurd wordt. Overheerst de techniek of blijft ze een hulpmiddel ten dienste van de mens?

De menselijke figuren in de werken van Henri Savenay zijn voornamelijk geestelijken in habijt. De godsdienst als symbool voor het verlangen naar spiritualiteit, als tegenpool voor techniek en robotisering…

De ogen van de buste in Underberg zijn voorzien van een soort ingebouwde verrekijkers, maar toch lijken de zintuigen afgesloten en is menselijke interactie uitgesloten. Een eenzame mens gevangen tussen techniek en godsdienst…

Alleen het typerende gebruik van de kleur groen vormt een optimistische noot: vert, j´espère!

Eric Christiaens